Zbiornik konszowania ZK

Zbiornik Konszowania służy do mieszania, w dowolnej zadanej temperaturze, czekolady oraz mas czekolado-podobnych. Posiada elektroniczny regulator tempera-tury wraz z wyświetlaczem. Wyposażony jest w mieszadło i pompę cyrkulacyjną , pozwalającą na obieg masy w zbiorniku, lub wypompowanie i podanie masy do dowolnego urządzenia poprzez system rurociągowy. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Zbiornik konszowania posiada atest PZH nr HŻ/D/1140/2012

download

Pobierz katalog